Logga in

Webbshop

Historiska dokument i PDF format om Röbäck av hembygdsforskaren Lennart Forsberg

Inköp sker genom att beställa dokument från Torbjörn Halvardsson torbjornhalvardsson79@gmail.com

I beställningen anger du vilket eller vilka nummer som ska beställas samt ditt namn och fullständig epostadress. När beställning är verkställd via e-post till dig som kund betalar du till vårt Swish: 123 165 22 47

Priset är 100 kr per PDF, vid köp av alla dokument är totalsumman 400 kr

1) Barnamord i Röbäck den 3 januari 1794
- Bonden Erik Mattssons i Röbäck gård för att, i anledning af upkommit rykte, anställa undersökning, huruwida den sidstnämndas där wistande dotter Maria Margareta begått barnamord.

2) Krigssjukhuset i Röbäck 1808–1809 och ryssarnas invasion av byn den 25 mars 1809
- Krigaren ryste icke för fiendens kula men för den hjälp och omvårdnad han hade att räkna med på slagfältet eller på sjukbädden.
- Rysskräcken från 1714–1721 grep tag i folket igen och satt kvar långt fram i tiden. I Röbäck sa man: ”Ryssn je fali, han sikt åt öga”.

3) Sista avrättningen på Avrättningsplatsen i Röbäck år 1853
Hössjö mordet den 2 augusti 1852

- Sedan Kgns Bffde i Länet uti skrifvelse, som den 9de dennes kommit Domhafvande till handa, äskat ransakning mot bonden Johan Nathanaelsson från Hössjö by i Umeå Socken, häcktad för mord å sin svärfader förgångsman Olof Olofsson derstädes.

4) Laga Skiftet i Röbäck 1885–1890
- Första gången Laga skifte förekommer i Röbäcks byamäns protokollsböcker är från en byastämma den 21 februari 1850.

5) Hustrumord i Röbäck Julafton 1898
- År 1898, den 30 december förrättades på anmodan af Konungens Befallningshafvande i Vesterbottens län rättsmedicinsk besigtning och liköppning å döda kroppen efter hustru Anna Olofsson född Granberg från Röbäck i Umeå socken.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.