Logga in

Röbäcks Hembygdsförening

Välkommen att ta del av vår verksamhet

OBS! Inloggning krävs för våra medlemssidor, se mer under fliken Frågor och Svar


Årsmötet 2021

Styrelsen för föreningen har beslutat skjuta på årsmötet som redovisar år 2020 verksamhet, beviljar ansvarsfrihet och förrättar val av funktionärer i föreningen. Vi tror att ett mer givande fysiskt möte i augusti jämfört med ett digitalt under rådande förutsättningar, är att föredra.

Vi kommer lägga ut de dokument som redovisar 2020 års verksamhet på hemsidan, verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse.

Så håll ögonen på hemsidan så får ni en inbjudan till årsmöte och inspiration för nya tag i föreningen i en pandemifri omgivning.


Röbäcks Hembygdsförening har tagit initiativ till upprustning av Röbäcks källa. Nu har befintliga träbyggnationer renoverats, räcke satts upp och tre rastplatsbänkar tillverkats samt placerats vid källan. Hembygdsföreningen planerar och finansierar material men arbetsinsatsen sker inom länsstyrelsens projekt - Naturnära jobb.

Besök oss i Röbäck, läs mer om historiska platser på denna länk: Umeälvdal


Se bilder av vägbygget i bildgalleriet:

vinter 20, vår 20 , sommar 20, höst 20, vinter 21 , vår 21 , sommar 21

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.